Brobygge 2.0

Publicerat 

 

Utbildningen Brobygge 2.0 anordnas tillsammans med Bromma Folkhögskola. Den ger dig möjlighet till erfarenhetsutbyte och reflektion, omprövning och fördjupning.
Vi vill med utbildningen skapa möjligheten till omstart och nystart. Utbildningen är förlagd till helger, två på hösten och tre på våren.

Nya möjligheter och ny form!
Läs mer