Välkommen till Brobygge

#HjärtatsBön #Dialog #ModAttFörändra
#BönochArbete #Enklare #Sinnesro

Kanske är vår tids viktigaste brobygge att återupptäcka vår samhörighet med allt levande och att i stillheten våga lyssna till vårt hjärtas innersta samtal med Gud?

/ Lena Bergström

Brobygge – nätverk och mötesplats för andlig längtan, befriande dialog och rimligare liv. Brobygge arbetar utifrån tre huvudteman: Hjärtats bön, Mod att förändra och Dialogen. Det är de redskap vi använder för att återknyta. Till Gud, till världen, till varandra. Brobygge pågår.