Publicerat 

Sinnesrogudstjänster

Sinnesrogudstjänsten – en plats
  • där vägarna möts
  • där vi tar vår längtan på allvar
  • där vi sökare slår oss ner en stund och delar våra erfarenheter
  • där vi delar vad vi lärt oss under livsresan och var vi hittat de källsprång som ger oss kraft att vandra vidare
Nyckelord om Sinnesrogudstjänsten

Andligt hem, Befrielse, Berättelse, Bro, Bön, Dela, Frid, Förlåtelse, Glädje, Helig, Ljuständning Mänskligt, Mötesplats, Närhet, Närvaro, Riktigt, Sinnesro, Sinnesrobönen, Sårbarhet, Vila, Äkta liv, Äkta värme, Ärlighet.