Publicerat 

Sinnesrogudstjänster

Sinnesronätverket

Brobygge och Stockholms stift har ett gemensamt nätverk för församlingar och enskilda som är engagerade i Sinnesrogudstjänster. Nätverkssamlingar hålls en gång per termin. Den som vill ha inbjudan till träffarna kan ta kontakt med styrgruppen. Styrgruppen består av två personer från Equmeniakyrkan/Brobygge och två personer från Stockholms stift. Nuvarande medlemmar är Lilian Edman och Lena Bergström, Equmeniakyrkan/Brobygge, Sara Garpe och Andreas Holmberg från Stockholms stift.

Nästa samling kan du läsa om här 

 

Länk till Stockholms stifts sida om Sinnesrogudstjänsten

 

Sinnesrobönen
Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden. 

 

Sinnesrogudstjänst
  • där vägarna möts
  • där vi tar vår längtan på allvar
  • där vi sökare slår oss ner en stund och delar våra erfarenheter
  • där vi delar vad vi lärt oss under livsresan och var vi hittat de källsprång som ger oss kraft att vandra vidare
Nyckelord om Sinnesrogudstjänsten

Andligt hem, Befrielse, Berättelse, Bro, Bön, Dela, Frid, Förlåtelse, Glädje, Helig, Ljuständning Mänskligt, Mötesplats, Närhet, Närvaro, Riktigt, Sinnesro, Sinnesrobönen, Sårbarhet, Vila, Äkta liv, Äkta värme, Ärlighet.