Publicerat 

Bakgrund

Berg460

Ända från starten har arbetet skett i en ekumenisk anda och samlar fortfarande människor med många olika bakgrunder, både inom och utanför kyrkornas värld

Läs mer om Brommadialogens framväxt och BroBygge. Från och med 2014 har vi nytt namn: Brobygge –dialog med livet.