Bön för Skapelsen

Här finns en bön som skrevs i samband med en klimatmanifestation i september 2020. Den kan skrivas ut som pdf och användas tillsammans eller enskilt. Bönen uttrycker både tacksamhet, oro och vilja till förändring, den sätter in oss i ett sammanhang av både beroende och ansvar.