Brobygge Utbildning

Under många år har en folkhögskolekurs på distans getts i samarbete med Bromma folkhögskola. Nu söker vi nya vägar och därför ges ingen läsårslång kurs de närmaste åren. Håll  istället ögonen öppna efter kortkurser och inspirationsdagar.

Texten nedan beskriver tidigare kurs.

Brobygge – dialog med livet är ett forum för dialog och nätverkande kring tolvstegsandlighet, sinnesrogudstjänster, andlig vägledning och hållbart liv. Inom ramen för detta arbete erbjuds en kurs i samarbete mellan Bromma folkhögskola och Equmeniakyrkan.

Brobygge Utbildning  ger verktyg för att samtala om och bearbeta livsfrågor och brustenhet. Vi läser angelägen litteratur för egen fördjupning och utforskande av andras tankar. Andlighet, tro, känslor, kropp, hälsa och samhällsengagemang är teman som återkommer. Vi lär oss genom att låta kreativitet, övningar och vandring komplettera samtalen. Brobygge har sin utgångspunkt i kristen erfarenhet och tro men kursen ges med en öppenhet för att dela erfarenheter av Gud – sådan vi uppfattar Gud.

Målgrupp:

Vi söker dig som vill göra skillnad, som kanske finns i en formell eller informell ledarroll, i stort eller litet sammanhang eller som lever med livsfrågorna på näthinnan och ofta hamnar i samtal med andra om livets insida, på fritid eller arbete.

Du behöver vara nyfiken på och villig att lära av andra, och beredd att dela med dig av din egen erfarenhet. Du har en önskan om personlig fördjupning och gärna också en önskan om att bidra till mötesplatser där livsfrågor och tro kan delas.

Deltagarna väljs ut för att få en dynamisk grupp där olika erfarenheter blandas.

Du får:

  • fördjupa din förståelse av din egen och andras andliga erfarenhet
  • samtala engagerat i ett respektfullt sammanhang
  • redskap för meningsfulla mötesplatser i församling och samhälle
  • kunskap om sinnesroarbete och tolvstegsandlighet

Utbildningen innehåller:
15 kursdagar fördelade på 5 kurstillfällen (se aktuella datum nedan).
Litteraturstudier hemma – litteraturseminarier när vi möts. (Max 1000-1300 sidor)Hemuppgifter och redovisningar.
Basgrupper, föreläsningar, kreativa reflektioner och vandringar.
Stillhetens rum – tid för stillhet och eftertanke.

Det är viktigt att planera för att närvara vid samtliga kurstillfällen. 

Plats
Brobygge ges på Bromma folkhögskola, Åkeshovsvägen 29, Bromma.

Boende
Var och en ordnar själv sitt boende.

Kostnader
På folkhögskola är själva undervisningen kostnadsfri, dock tillkommer en materialavgift på 450:-. I den avgiften ingår t.ex. kopiering av undervisningsmaterial, material för skapande m.m. Var och en ordnar sin egen lunch, en mindre avgift för gemensamt fika tillkommer. Kostnader för litteratur samt ev. rese- och boendekostnader tillkommer.

Kursledare
Lena Bergström, verksamhetsledare för Brobygge. Lena är pastor och leg. fysioterapeut.

Ann Signhildsdotter Westblom, lärare på Bromma folkhögskola. Ann undervisar på Ateljé X, Diakonal linje och Brobygge.

Ansökan
OBS! Ingen kurs kommer att ges under läsåret 2019-2020

Du ansöker till Brobygge Utbildning via Bromma folkhögskolas hemsida.
Ansökan görs via folkhögskolornas gemensamma system Schoolsoft. Du får registrera ett ansökningskonto på Mina sidor och kan sedan ansöka. När du fyllt i och skickat in ansökan får du en automatisk bekräftelse till din e-postadress.

Utöver denna ansökan önskar vi ett personligt brev utifrån de frågor som finns i nedanstående formulär. Det går bra att skicka brevet direkt i mail till lena.bergstrom@equmeniakyrkan.se

Formulär personligt brev:
Frågor-inför-Brobygge2.0 (PDF)   Frågor-inför-Brobygge2.0 (Word)

Word formuläret kan fyllas i och skickas digitalt till kursledaren. Pdf formuläret skrivs ut och kan fyllas i för att sändas med vanlig post till: Equmeniakyrkan, Brobygge, att: Lena Bergström, Box 140 38, 167 14 BROMMA