Publicerat 

Dialog i praktiken

Sten460

”Allt verkligt liv är möte.”
(Där inget annan nämns är samtliga citat i texten av Martin Buber.)

Dialogen är mer än en metod

Dialogen står för en människosyn och blir ett förhållningssätt som genom kärlek, respekt och tillit lyfter fram människans värde och integritet, ofullkomlighet och beroende.

  • Dialogen är ett mål i sig.
  • Dialogen står för en relation som kännetecknas av ömsesidigt beroende, närhet och öppenhet att förändras i mötet med andra.
  • Efter ett genuint dialogsamtal lämnar parterna varandra förändrade. Mötet dem emellan har satt spår hos båda.

Det som sker mellan två individer är därför mera betydelsefullt än det som pågår inom dem var för sig, skriver Martin Buber, den judiske filosofen.