Publicerat 

Dialogtankar

Gott liv460

”Att leva är att befinna sig i en oavslutad dialog med andra människor.”
Okänd

Mötets grundförutsättning är att se och bli sedd. Några kännetecken i det goda mötet är
  • Ett Jag och ett Du möts
  • Vi möter varandra med:
  • Respekt
  • Ömsesidighet
  • Förtroende

I mötet skapas förutsättningar för dialog. Några av dialogens förhållningssätt finner du här nedan. I mötet och dialogen finns plats för de enkla och nära vardagsfrågorna, för glädje, visioner och målmedvetenhet, men också för det svåra, ogripbara och smärtsamma.

Det goda samtalet, dialogen, bidrar vidare till viktig förändring och vi får uppleva
  • Att människor ges möjlighet att mogna i sin egen takt
  • Att förändring sker hos ”båda”
  • Glädje och tacksamhet över de goda processer som hjälper oss vidare.