Publicerat 

Livsnära pedagogik

cirkel livsnara 300 bp

Möten mellan människor är centralt i våra liv. Att våga stanna upp och möta hela människan är en utmaning i vars och ens liv

”I begynnelsen var relationen.”
Att göra det förutsättningslöst och öppet och med en nyfikenhet som syftar till att förstå den andres unika förutsättningar och erfarenheter skapar en god grund för dialog.

Ett möte karakteriseras av dialogen. Dialogen blir ett instrument för att förstärka individen till ett subjekt. Dialogen är både till form och innehåll en process, där individens tillblivelse sker; ur den kommer känslan av identitet ”Att vara” och ”att kunna”, hennes intresse för omvärlden, möjlighet att förmedla och därmed strukturera både vad gäller det förflutna och framtiden.

Läs mer

Dialogens förhållningssätt o Livsnära pedagogik