En rimligare värld

Inom detta arbetsområde arbetar vi med begrepp som profetisk solidaritet och motkultur, ett trotsigt hopp, andlighet och samhällsengagemang

Profetisk solidaritet

Den profetiska solidariteten betraktar tillvaron utifrån Bibelns helhetssyn (shalom). Vi söker efter en förståelse av vad denna helhetssyn kan innebära idag – i såväl det lilla sammanhanget som i ett större samhälls- och internationellt perspektiv.

Profetisk andlighet

Utan profetisk andlighet kan både arbete med välbefinnande och Recovery bidra till att dölja en allt brutalare verklighet genom att ta hand om offren – utan att säga något om en samhällsutveckling som skadar och slår ut både människor, djur och natur. Hur kan en profetisk motkultur se ut? Finns det hoppingivande modeller? Nätverk? Vad är rimligt, och hur kommer tron in i bilden?

Inom fokusområdet En rimligare värld arbetar vi med perspektiv som innefattar både kamp och vila, men framför allt hopp. Hopp som kan inspirera till föda och nära ett meningsfullt engagemang – för människans, och jordens framtid.