Publicerat 

Event och nätverksträffar

Förutom Brobygge Utbildning inbjuds till återkommande mötesplatser under ett år, som till exempel nätverksträffar för sinnesrogudstjänster.

Sinnesronätverket

Torsdagen den 25 april är det sinnesrosamling i Kyrkans hus i Solna församling, Skytteholmsvägen 14, nära Solna centrum. Vi inleder kl 9.00 och avslutar med en gemensam lunch kl 12.00. Anmälan senast 5 april till andreas.holmberg@svenskakyrkan.se

Höstens sinnesrosamling blir lördagen den 14 september i Andreaskyrkan, Stockholm.


Höstmöte 
Hoppets kraft – profeterna, de tolv stegen och ekologisk omvändelse

Fredagen den 13 september i St Eugenia, Stockholm blir det en heldag om klimatet och om 12 steg i kyrkan. Intressanta föredrag och seminarier och möjlighet att knyta nya kontakter. Ett kvällsprogram planeras också tillsammans med Gospelverkstan.