Publicerat 

Brobygge Utbildning

Brobygge UtbildningDörröppning, L. Gustafson460

En folkhögskolekurs i samarbete med Bromma folkhögskola. Kursen ges på distans med fem träffar i Bromma under ett läsår.

Infoblad för utskrift

Under de senaste årtiondena har intresset för andliga frågor ökat markant i vårt samhälle. I långt fler rum än kyrkans pågår funderingarna och samtalen om tro och livsmening. Hur samtalar vi med varandra om livet, Gud och om andlighet?

I Brobygge söker vi tillsammans efter ingångar och verktyg till livsbejakande samtal som står i kontakt med tillvarons realiteter av såväl brustenhet och smärta som helhet och välbefinnande, helt enkelt det som har med vanliga människors livssituation att göra. Vi ser det som angeläget att ge rum för många olika erfarenheter och uttryckssätt då vi talar om livets olika perspektiv.

Brobygge utbildning vill

  • vara en mötesplats där vi får både tid och utrymme att dela vår längtan och våra livserfarenheter samt möta aktuella utmaningar
  • vara en växtplats
  • ge verktyg för dialog och kommunikation
  • ge rum för fördjupning i existentiella och andliga frågor såväl som frågor om kroppen, vår insida och omvärlden
  • ge deltagarna inspiration och redskap till att skapa mötesplatser i sin hemmiljö

Utbildningen innehåller:
15 kursdagar fördelade på 5 kurstillfällen (se aktuella datum nedan).
Litteraturstudier hemma – litteraturseminarier när vi möts.
Fältstudier och intervjuer hemma – olika former av redovisningar när vi möts.
Basgrupper, föreläsningar, kreativa reflektioner, avspänning och vandringar.
Stillhetens rum – tid för stillhet och reflektion.

Obs! För både egen och gruppens skull är det av stor vikt att närvara vid samtliga kurstillfällen och lektioner. Respekten för varandra och för grupprocessen är värdefull och nödvändig.

Plats
Brobygge ges på Bromma folkhögskola, Åkeshovsvägen 29, Bromma.

Boende
Var och en ordnar själv sitt boende.

Kostnader
På folkhögskola är själva undervisningen kostnadsfri, dock tillkommer en materialavgift på 450:-. I den avgiften ingår t.ex. kopiering av undervisningsmaterial, material för skapande m.m. Var och en ordnar sin egen lunch, en mindre avgift för gemensamt fika tillkommer. Kostnader för litteratur samt ev. rese- och boendekostnader tillkommer.

Litteratur
Max 1000-1300 sidor litteratur ingår under läsåret.

Preliminär litteraturlista 

Ansökan
Antagning sker löpande. Ansök via Bromma folkhögskola.

Aktuella kurstillfällen för Brobygge läsåret 2018-2019

19-21 oktober
Introduktion och 12 steg i kyrkan (lördag och söndag deltagande i konferens i Sollentuna.)

23-25 november
Dialog med Gud

2019
25-27 januari
Dialog med insidan

29-31mars
Dialog med kroppen

24-26 maj
Dialog med omvärlden

Kursledare

Lena Bergström, verksamhetsledare för Brobygge.

Ann Westblom, lärare på Bromma folkhögskola

 

Ansökan

Du ansöker enklast till Brobygge Utbildning via Bromma folkhögskolas hemsida

Alternativt använder du nedanstående formulär som sänds in till kursledaren.

Formulär Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter-inför-Brobygge-dialog-med-livet (PDF)
Kontaktuppgifter-inför-Brobygge-dialog-med-livet (Word)

Formulär personliga frågor
Frågor-inför-Brobygge2.0 (PDF)
Frågor-inför-Brobygge2.0 (Word)
Word formuläret kan fyllas i och skickas digitalt till kursledaren. Pdf formuläret skrivs ut och kan fyllas i för att sändas med vanlig post till: Equmeniakyrkan, Brobygge, att: Lena Bergström, Box 140 38, 167 14 BROMMA