Publicerat 

Brobygge Utbildning

Brobygge UtbildningDörröppning, L. Gustafson460

En folkhögskolekurs i samarbete med Bromma folkhögskola. Kursen ges på distans med fem träffar i Bromma under ett läsår.

Brobygge – dialog med livet är ett forum för dialog och nätverkande kring tolvstegsandlighet, sinnesrogudstjänster, andlig vägledning och hållbart liv. Inom ramen för detta arbete erbjuds en utbildning i samarbete mellan Bromma folkhögskola och Equmeniakyrkan.

Brobygge Utbildning ger verktyg och former för livsnära samtal och bearbetning av existentiella frågor. Vi läser och samtalar kring aktuell litteratur i livsåskådningsområdet för egen fördjupning och utforskande av andras tankar. Du som deltar i kursen kan vara:

  • intresserad av att fördjupa din förståelse av din egen och andras andliga erfarenhet, kanske utifrån eget tolvstegsarbete
  • intresserad av att samtala om livsnära frågor och samhällstrender i ett respektfullt sammanhang
  • intresserad av att förbereda dig för att arbeta med utåtriktat församlingsarbete eller församlingsgrundande
  • intresserad av att skapa mötesplatser för respektfulla och livsnära samtal i församling eller annat sammanhang

Utbildningen innehåller:

15 kursdagar fördelade på 5 kurstillfällen (se aktuella datum nedan).
Litteraturstudier hemma – litteraturseminarier när vi möts. (Max 1000-1300 sidor)
Hemuppgifter av olika slag – redovisningar när vi möts.
Basgrupper, föreläsningar, kreativa reflektioner och vandringar.
Stillhetens rum – tid för stillhet och eftertanke.

Viktigt att planera för att närvara vid samtliga kurstillfällen. 

Plats
Brobygge ges på Bromma folkhögskola, Åkeshovsvägen 29, Bromma.

Boende
Var och en ordnar själv sitt boende.

Kostnader
På folkhögskola är själva undervisningen kostnadsfri, dock tillkommer en materialavgift på 450:-. I den avgiften ingår t.ex. kopiering av undervisningsmaterial, material för skapande m.m. Var och en ordnar sin egen lunch, en mindre avgift för gemensamt fika tillkommer. Kostnader för litteratur samt ev. rese- och boendekostnader tillkommer.

Preliminär litteraturlista 

Preliminära kurstillfällen för Brobygge läsåret 2019-2020

Kursdagarna startar fredag kl.13 och avslutas söndag kl.15

27-29 september

22-24 november

2020

24-26 januari

27-29mars

22-24 maj

Kursledare

Lena Bergström, verksamhetsledare för Brobygge. Lena är pastor och leg. fysioterapeut.

Ann Westblom, lärare på Bromma folkhögskola. Ann undervisar på Ateljé X, Diakonal linje och Brobygge.

Ansökan

Du ansöker enklast till Brobygge Utbildning via Bromma folkhögskolas hemsida

Alternativt använder du nedanstående formulär:

Kontaktuppgifter-inför-Brobygge-dialog-med-livet (PDF)
Kontaktuppgifter-inför-Brobygge-dialog-med-livet (Word)

Formulär personliga frågor
Frågor-inför-Brobygge2.0 (PDF)
Frågor-inför-Brobygge2.0 (Word)
Word formuläret kan fyllas i och skickas digitalt till kursledaren. Pdf formuläret skrivs ut och kan fyllas i för att sändas med vanlig post till: Equmeniakyrkan, Brobygge, att: Lena Bergström, Box 140 38, 167 14 BROMMA