Grund

Brobygge

– dialog med livet –
är en nätverksrörelse och ett utbildningscentrum där dialogen kring livsfrågor och andlighet står i centrum.

Brobygge

– dialog med livet –

är lokala och nationella mötesplatser där vi tar vår längtan på allvar och kan slå oss ner en stund och dela våra erfarenheter. Förhoppningen är att vi ska våga dela vad vi lärt oss under livsresan och var vi hittat de källsprång som ger oss kraft att vandra vidare. Den dag vi delar vårt innersta i ett mångkulturellt samhälle är vi med och bygger en värld av fred, försoning och demokrati.

I ett samhälle med ett allt högre tempo, där konsumism, ytlighet och stress hotar att utarma våra liv, är vi många som söker efter vägar till djupare värden och gemenskap.

Brobygge

– dialog med livet –
vill vara ett forum för dialog kring en meningsfull och hållbar livsstil, en livsstil som värnar om såväl den inre som den yttre livsmiljön. Ett djupare liv, där frågorna kring andlighet och tro är viktiga.