Hälsa och välbefinnande

Under fokusområde Hälsa och välbefinnande vill vi försöka belysa en helhetssyn såväl på människan som på hälsa och friskvård

  • Hur ser vi på kroppen och hur vårdar vi den?
  • Hur möter vi vår självbild och våra känslor?
  • Hur kan vi hantera relationen till oss själva och till våra medmänniskor?
  • Hur påverkas vår andlighet när hälsan och välbefinnandet vacklar?

Att som vuxen få växa mot helhet, hälsa och välbefinnande blir angeläget. Genom både kunskap och praktiska verktyg söker vi tillsammans efter vägar att ta vara på livet och till en andligt centrerad friskvård för kroppen, själen och relationerna. Vi fokuserar på våra möjligheter att utvecklas, utan att för den skull blunda för det som är svårt i livet.