Hälsningar

från deltagare som gått kursen Brobygge på Bromma Folkhögskola

Just nu deltar jag i Brobygges termin ”Vägar till hälsa och välbefinnande – om kroppens, själens och relationernas friskvård”. Kursen med en förträfflig kurslitteratur ger mig mycket, både för min privata del men också i mitt arbete som diakon. Att få möjlighet att stanna upp mitt i livet och reflektera ger livskvalité på hög nivå. I mitt yrkesverksamma liv som diakon ger det också mycket. Just möjligheten att få reflektera, stöta och blöta tankar, funderingar har jag sällan tid för i vardagen. Min tro bottnar och får nya lager att ösa ur. Det kan aldrig vara fel, vare sig som privatperson eller i yrkeslivet.

Omon Norén
diakon i Mikaelikyrkan


Brobygge har bekräftat min övertygelse att Gud finns i varje människa oberoende av tro, att Gud älskar alla människor trots misslyckanden och snedsteg. Den övertygelsen har hjälpt mig att för alltid (hoppas jag) rasera den mur som jag i min ungdom fick lära mig fanns mellan oss kyrkfolk och ”de utomstående”,

Den har också lett mig fram till en större frimodighet och gett mig tillit till att Gud finns med i det som händer. Jag vill lyckönska er som ännu inte upplevt Brobygge! Ni kommer att få vara med om en stor och spännande resa. I Brobygge fanns människor med olika trosuppfattningar och livsberättelser och alla blev vi bekräftade som de människor vi var. Inga pekpinnar och inga måsten. Där fanns en tillåtande atmosfär som jag inte mött tidigare i ett kristet sammanhang, en atmosfär där vi fick växa, mogna och utvecklas i vår egen takt. Inte minst mitt möte med Tolvstegsrörelsen, gav mig förståelse för och också en ny kärlek till människor. Vi kom så nära varandra i den mindre gruppen, oavsett om vi samtalade utifrån litteraturen vi läst eller andra uppgifter.

Häromdagen inbjöd jag en muslimsk familj till mitt hem. Vi fick en trevlig dag tillsammans. Morgonen efter slog det mig att detta aldrig hänt utan Brobygge. I min församling skulle jag vilja medverka till att alltmer föra in Brobyggeandan, en anda av respekt, frihet och kärlek där samtal och dialog är naturliga inslag, en anda där alla känner sig välkomna och uppskattade.

Birgitta Heldén
Mariakyrkan Katrineholm