Publicerat 

Historia

hand460

Brobygge – dialog med livet har sin begynnelse i Brommadialogen och BroBygge

Dess bakgrund och sammanhang är Svenska Baptistsamfundet som i början av 1990-talet tillsatte pengar för att starta projektet Brommadialogen under Harry Månsus ledning, och som fram till bildandet av Equmeniakyrkan finansierat och härbärgerat arbetet. De baptistiska ledorden Tro, frihet och gemenskap, med varje människas frihet och rättighet att i varje tid, och i varje livssituation själv få tolka och formulera sin tro, har varit vägledande och bärande.

Ända från starten har arbetet skett i en ekumenisk anda och samlar fortfarande människor med många olika bakgrunder, både inom och utanför kyrkornas värld.

Brommadialogen

Brommadialogen var redan från starten i början av 1990-talet engagerad inom olika arbetsområden. Tyngdpunkten har varierat något under årens lopp. Fokus har dock alltid legat på dialogen och sökandet efter en befriande andlighet som innefattar en helhetssyn på livet. Brommadialogen, numera Brobygge – dialog med livet vill främja och önskar stå i en befruktande dialog med erfarenheter från såväl alternativ andlighet som tolvstegsrörelsen, nyandligheten samt andra religioner. Det har varit och är angeläget att följa aktuella strömningar i vår samtid som på olika sätt analyserar och speglar behoven av en meningsfull och hållbar livsmiljö för människa och jord.

BroBygge

Hösten 1999 startade BroBygge som ett svar på behov av fördjupade möjligheter till dialog och reflektion kring teman som Brommadialogen initierat genom konferenser, litteratur och filialverksamhet. Arbetsområden som funnits med under många år och som fortfarande är aktuella: Teologi för livet, Recovery – själavård för livet, Hälsa och välbefinnande, En rimligare värld och Stillhetens rum.

Här kan du läsa mer om historien

brobygge o brommadialogens historia