Publicerat 

Höstmöte

Spång Gustafson460

Gud, ge mig Sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden

Parentes

– ett dygn med Sinnesro

Längtar du efter Sinnesro?

Tillsammans med andra och med Gud söker vi Sinnesro i Stillhetens rum, måltidsgemenskap, meditationer och rörelse, genom att skapa, vandra, prova massage m.m.
Du ges möjlighet att avgränsa tiden och upptäcka närvaron i nuet. Du får sätta en parentes kring tidsutrymmet. En parentes bakåt – som avgränsar det som varit tidigare – en parentes framåt – en gräns mot det som ska komma.

Tid

17-18 oktober
från kl.14.30 på lördag till och med kl.15.00 på söndag.

Plats

Betaniakyrkan, Venavägen 21 i Örebro.

Läs mer i vår broschyr (PDF)

Anmälan senast 9 oktober till Noomi Tönnäng tel. 085-800 31 44 eller

noomi.tonnang@equmeniakyrkan.se

Ange vid anmälan om du behöver specialkost.

Välkommen!