Publicerat 

Höstmöte

Höstmöte 19-21 oktober 2018
Vägar till befrielse
En helg om 12 steg i kyrkan

Läs mer

 

Gud, ge mig Sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden

Parentes

– ett dygn med Sinnesro  (för närvarande är inget Parentes-dygn inplanerat!)

Tillsammans med andra och med Gud söker vi Sinnesro i Stillhetens rum, måltidsgemenskap, meditationer och rörelse, genom att skapa, vandra, prova massage m.m.
Du ges möjlighet att avgränsa tiden och upptäcka närvaron i nuet. Du får sätta en parentes kring tidsutrymmet. En parentes bakåt – som avgränsar det som varit tidigare – en parentes framåt – en gräns mot det som ska komma.