Publicerat 

Höstmöte

13 september 2019
Hoppets kraft – profeterna, de tolv stegen och ekologisk omvändelse

Föredrag och seminarier som uppmuntrar och utmanar till handling

Plats: St Eugenia, Kungsträdgården i Stockholm

 

Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden