Idé och praktik

Brobygges arbetssätt är att bygga nätverk och samverka med andra goda krafter. Brobygge är inte en förening eller organisation, utan bedriver sin verksamhet i samverkan med Equmeniakyrkan.

  • Brobygge vill främja och föra dialogen kring människan och samhörigheten med skapelsen; en dialog som ska föras med människor från olika sammanhang och i olika sammanhang.
  • Brobygge vill utifrån kristen tradition utforska andliga praktiker (både bön och arbete) som bidrar till fördjupning och hållbara gemenskaper.
  • Brobygge vill vara del av en rörelse för helande och försoning – i en splittrad värld och ett splittrat inre.
  • Brobygge arbetar utifrån tre huvudteman: Hjärtats bön, Mod att förändra och Dialogen. Det är de redskap vi använder för att återknyta – till Gud, till världen, till varandra.

Brobygge inbjuder till vandringar, inspirationsdagar och offentliga samtal. På hemsidan publiceras texter och undervisning, samt exempel på metodik.

Lena Bergström som arbetar med Brobygge medverkar i olika sammanhang med till exempel föredrag, predikan, andlig vägledning. Nya brobyggare är varmt välkomna med i nätverket!