IONA

Iona är en liten ö utanför Skottlands västkust

Femtonhundra år tillbaka i tiden kristnades ön och den keltiska kristendomen slog ut i full blom – en säregen blandning av naturmystik, poetisk elegans och sociala insatser bland folket. Efter vikingarnas härjningar låg platsen länge i ruiner. Under depressionen på 1930-talet tog den skotske prästen George MacLeod sex arbetslösa varvsarbetare och sex unga prästkandidater med sig dit ut. Genom arbete på byggnadsställningar och i gudstjänster ville han återförena två världar som glidit isär – samhället och kyrkan. Det blev startpunkten för ett andligt centrum dit varje år hundratusentals besökare kommer för att hämta inspiration.

Många i Sverigehar hört talas om Iona eller varit på besök där, och inspirerats av en ovanligt helgjuten andlighet. En andlighet som inte delar upp tillvaron i en världslig och en andlig del. En andlighet som håller samman bön och lovsång med arbete för vår trasiga värld.

Genom ett studiebesök

på Iona år 2002, etablerade Brommadialogen kontakt med Iona Community. Relationen fördjupades ytterligare när kommunitetens ledare Kathy Galloway var huvudtalare vid Höstakademin år 2003 och Victoria Rudebark höll en workshop. Samma år skildrade Harry Månsus Iona Community i boken Vägen hem och resan vidare.

År 2006 bildades det Iona-inspirerade nätverket, lett av en ekumeniskt sammansatt grupp i samarbete med Brommadialogen. Nätverkets första arrangemang var en konferens i april samma år i Uppsala, med Peter Millar från Iona som talare och med seminarier ledda av personer i nätverket.

Det Iona-inspirerade nätverket

i Sverige vill vara en samlingsplats för människor som är intresserade av att, i vårt land, anpassade till våra förhållanden, förverkliga visionerna från Iona och dess dotterföreteelse Wellspring i Australien.

Läs gärna mer på IONAs hemsida www.ionasverige.se