Klimatfasta 2021

Observera

Denna text publicerades första gången den 4 februari, 2021. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Den 17 februari inleds fastan med Askonsdagen och den pågår fram till påskafton. Att fasta är ett sätt att odla sin inre motståndskraft i en värld där mycket drar oss bort från själva livet. I en samtid där extra allt ofta är målet så väljer den som fastar att istället skala av, renodla och fokusera. Vad är nödvändigt? Vad kan och bör jag avstå? Fastan övar oss i att inte följa varje impuls utan agera mer medvetet i världen. Det är en tid att mogna.

Klimatfasta

Klimatfasta är ett initiativ som inbjuder till att under dessa 40 dagar särskilt fokusera på vår livsstil i förhållande till klimatkrisen. Det kan bli en väg in i nya vanor. Det kan också aktualisera vad som är ett gott liv, vad som är nödvändigt och vad vi egentligen sätter värde på. På klimatfasta.nu hittar du inspiration och material för fastan.

Brobygges förslag för årets fasta:

Lyssna på Brobyggepoddens serie på temat: 12 steg och klimatet. Det passar extra bra att lyssna på den här serien under fastan och med hjälp av samtalen söka vägar att låta sig förändras. Här finns en samtalsguide för gruppsamtal.

Hjärtats bön: Pröva en form av stilla bön under fastan.

Mod att förändra: Ändra en matvana under årets fasta, för klimatets skull.

Dialog: Hitta en samtalspartner under fastan, fråga om ni kan höras t ex varje fredag och dela några tankar om veckan som gått. Öva dig i att lyssna uppmärksamt och att ställa frågor som kan leda vidare.