Publicerat 

Litteratur och referenser

Vart leder trappan? Uppåt? Det ljusblå?

Brommadialogen har sedan sin start i början av 1990-talet kommit att vara engagerad inom många olika arbetsområden

Tyngdpunkten har varierat något under årens lopp. Fokus har dock alltid legat på dialogen och sökandet efter en befriande andlighet som innefattar en helhetssyn på livet.

Vill du läsa vidare om bakgrunden till Brommadialogen, dess framväxt, teologiska och ideologiska bas samt arbetsområden,  rekommenderas följande böcker:

Shalom Jord

Harry Månsus

Vägen hem

Harry Månsus

Den kosmiska katedralen

Harry Månsus

Livet har en framtid

Harry Månsus

Vägen hem och resan vidare

Harry Månsus

Boken om recovery

Red. Tomas Andersson Wiij

En rimligare värld

Red. Sven-Gösta Holst

Konsten att leva – verktyg för en befriande andlighet

Red. Harry Månsus

Tyvärr finns inte böckerna längre att få tag på i handeln, men finns att låna på bibliotek. Brobygge har också ett fåtal titlar av ovanstående till försäljning. Ta kontakt med Noomi Tönnäng.

Föreläsare och handledare

I Brobygges verksamhet och kontaktnät finns erfarna och kompetenta föreläsare och handledare. För tips och bokning, kontakta Noomi Tönnäng

Referenslitteratur

Brobygge – dialog med livet har ett resurscenter med referenslitteratur på Åkeshovsvägen 29. Här kan du i lugn och ro, i Teologiska Högskolans bibliotek, fördjupa dig i litteratur inom följande ämnesområden:

Teologi för livet / Tidsanalys
Framtidens kyrka
Iona / keltisk andlighet
Bön, Helande, Mystik
Religionsdialog, Dialogteologi
Recovery, Själavård
Wellbeing, Friskvård, Alternativa terapier
Sökande, Nyandlighet