Publicerat 

Nätverksdag för dialogmiljöer

DSC_2942, nätverk46v1

Välkommen till nätverkssamling

Den dialogiska verktygslådan

Längtar din församling efter fördjupad dialog?  Vill ni prova att arbeta utifrån ett dialogiskt förhållningssätt? En dag av kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och vägledning för alla som står i ett aktivt dialogarbete eller som vill få utmaningar och redskap för att kunna starta mötesplatser med dialogen som grundhållning.

Nätverksdag 2018

LÖRDAG 20 OKTOBER Sollentuna Missionskyrka
Nätverkssamling om tolv steg i kyrkan
13.00 Inledning

13.30-15.45 Vi besöker tre av dessa fem stationer som har ett 40-minuters program vardera (enkel fika står framme): • Celebrate Recovery – ett Kristuscentrerat tolvstegsprogram för alla med sår, ovanor och beroenden. Torbjörn Freij m fl. • Livsstegen – 12 steg till inre hälsa; från Katarina församling; Fotiní Carlsson • Sinnesrogudstjänster – att starta, att utveckla. Per Westblom och nätverket för sinnesrogudstjänster i Stockholms stift. • Roder – ett program för att hitta livskursen. Bertil Forsberg, Klas Eriksson och Ronald från Kyrkan vid Brommaplan. • Kreativ övning om ”Gud sådan vi uppfattar honom.” Noomi Tönnäng,  Brobygge.

15.45-16.30 Avslutning med livsberättelse.

16.30-18.00 Matpaus (flera matställen i närheten)

18.00 Sinnesrogudstjänst i Turebergskyrkan med vänner från Vårdklockans kyrka i Visby.

Missionskyrkan ligger på Kapell vägen 2, Sollentuna centrum.  Turebergskyrkan ligger i Sollentuna centrum.  Ingen avgift men var och en står för sin fika & kvällsmat.  Anmäl via www.brobygge.se/12stegikyrkan