Publicerat 

Nätverksdag för dialogmiljöer

DSC_2942, nätverk46v1

Välkommen till nätverkssamling

Den dialogiska verktygslådan

Längtar din församling efter fördjupad dialog?  Vill ni prova att arbeta utifrån ett dialogiskt förhållningssätt?

Nätverksdag

Ingen nätverksdag inplanerad för närvarande!

Läs mer

(Nätverksdag för dialogmiljöer)

En dag av kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och vägledning för alla som står i ett aktivt dialogarbete eller som vill få utmaningar och redskap för att kunna starta mötesplatser med dialogen som grundhållning.