Publicerat 

Nätverksdag för dialogmiljöer

 

Nätverksdagar 2020

FREDAG 24 APRIL i Sundbyberg
Sinnesronätverket möts i Sundbybergskyrka

Kl.9.30 – 16. Tema: Anhöriga i Sinnesrogudstjänsten, barn och unga.
Nätverkets styrgrupp medverkar, Anna Johansson Blomberg delar erfarenheter från Sundbyberg.
Möjlighet att dela erfarenheter och frågor.

Anmälan till Sara Garpe, sara.garpe@svenskakyrkan.se

 

Höstens nätverkssamling planeras bli 2 oktober.