Publicerat 

Nätverksdag för dialogmiljöer

 

Nätverksdagar 2019

LÖRDAG 14 SEPTEMBER i Stockholm
Sinnesronätverket möts i Andreaskyrkan, Stockholm.

Kl.10 – 15. Tema: Handbok för Sinnesrogudstjänsten.
Nätverkets styrgrupp medverkar tillsammans med Noomi Tönnäng, Karlskoga.
Möjlighet att dela erfarenheter och frågor.

Anmälan till Lena Bergström, Brobygge. lena.bergstrom@equmeniakyrkan.se

 

Celebrate Recovery har också nätverksdag den 14 september, i Sollentuna.