Publicerat 

Om oss

Brobygge – dialog med livet är ett forum för dialog och nätverkande kring tolvstegsandlighet, sinnesrogudstjänster, andlig vägledning och hållbart liv.

Brobygge vill idag ge en impuls till dialog och samspel kring andlighet och aktivism. Brobygge vill bidra till praktiker som stärker vår samhörighet med varandra, den natur vi är en del av och med Gud.

 

Brobygges idé är att skapa utrymme för nya möten, där vi vågar mötas i mellanrummet. En beredskap att mötas utanför det som är vår hemmaplan, beredda att lyssna med intresse och dela med oss av våra erfarenheter och tankar. Brobygge har sin hemmaplan i den kristna tron och vill gärna öppna upp för ett möte mellan församlingsmiljöer och den andlighet som föds och rör sig i miljöer utanför kyrkan.

Erfarenheter från arbete med Sinnesrogudstjänster och andra liknande mötesplatser bärs vidare genom utbildning och i nätverk mellan församlingar som verkar i den andan. Brobygge har genom åren utforskat frågor om tillfrisknande och hälsa, andlighet och hållbarhet. De tolv stegen och den andlighet som kommer till uttryck inom tolvstegsrörelsen har varit och är betydelsefull.

Brobygge är en del av Equmeniakyrkans arbete. Arbetet sker både inom och utanför kyrkan.

Equmeniakyrkan bildades 2011 av Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet. Equmeniakyrkan är huvudman för fem folkhögskolor runt om i landet och Brobygge har ett aktivt samarbete med Bromma Folkhögskola.

Kontakt
Lena Bergström är verksamhetsledare för Brobygge – dialog med livet.
Du når henne enklast via mail: lena.bergstrom@equmeniakyrkan.se