Publicerat 

Om oss

 

Brobygge – dialog med livet –

är en del av Equmeniakyrkans arbete. Verksamhetsområdet rör arbetet med Sinnesrogudstjänster, Brobygge Utbildning samt nätverkande och dialog med andliga miljöer utanför kyrkan. Arbetet sker både inom och utanför kyrkan.

Equmeniakyrkan är en ny kyrka som bildats av Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet. Equmeniakyrkan är huvudman för fem folkhögskolor runt om i landet och Brobygge Utbildning är idag en kurs på Bromma Folkhögskola.
Kontakt
Lena Bergström är verksamhetsledare för Brobygge – dialog med livet.
Du når henne enklast via mail: lena.bergstrom@equmeniakyrkan.se

 

 

 

Fotografer

Bilderna här på webbplatsen är tagna av Lennart Gustafsson,
Mikael Lindholm och Lennart Thorsell.