Publicerat 

Om oss

 

Brobygge – dialog med livet –

är en del av Equmeniakyrkans arbete. Verksamhetsområdet rör arbetet med Sinnesrogudstjänster, utbildning i dialog med livet och nätverkande och dialog med andliga miljöer utanför kyrkan. Arbetet sker både inom och utanför kyrkan.

Equmeniakyrkan

är en ny kyrka som bildats av Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet.

Folkhögskolor

Equmeniakyrkan är huvudman för sex folkhögskolor runt om i landet och Brobygge Utbildning är idag en kurs på Bromma Folkhögskola.

Kontakt

Lena Bergström verksamhetsledare för Brobygge – dialog med livet. Du når henne enklast via mail: lena.bergstrom@equmeniakyrkan.se

 

 

Fotografer

Bilderna här på webbplatsen är tagna av Lennart Gustafsson,
Mikael Lindholm och Lennart Thorsell.