Om oss

Brobygge är ett nätverk av människor och idéer med fokus på goda mötesplatser för andlig fördjupning, befriande dialog och mod att förändra – för livets skull.

Brobygge vill bidra till praktiker som stärker vår samhörighet med varandra, med skapelsen och med Gud.

Brobygges idé är att skapa utrymme för nya möten, där vi vågar mötas i mellanrummet. En beredskap att mötas utanför det som är vår hemmaplan, beredda att lyssna med intresse och dela med oss av våra erfarenheter och tankar. Brobygge har sin hemmaplan i den kristna tron och vill gärna öppna upp för ett möte mellan församlingsmiljöer och den andlighet som föds och rör sig i miljöer utanför kyrkan.

Erfarenheter från arbete med Sinnesrogudstjänster och andra liknande mötesplatser bärs vidare genom utbildning och i nätverk mellan församlingar som verkar i den andan. Brobygge har genom åren utforskat frågor om tillfrisknande och hälsa, andlighet och hållbarhet. De tolv steg och den andlighet som kommer till uttryck inom tolvstegsrörelsen har varit och är betydelsefull.

Brobygge är en del av Equmeniakyrkans arbete. Arbetet sker både inom och utanför kyrkan. Equmeniakyrkan bildades 2011 av Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet. Equmeniakyrkan är huvudman för fem folkhögskolor runt om i landet och Brobygge har ett aktivt samarbete med Bromma Folkhögskola.

Kontakt

Lena Bergström är verksamhetsledare för Brobygge.
Du når henne enklast via mail: lena.bergstrom@equmeniakyrkan.se

Lena Bergström, pastor och verksamhetsledare för Brobygge