Publicerat 

Pilgrim

Leva som pilgrim


Ett nygammalt fenomen är på väg att växa sig allt starkare både i och utanför våra kyrkor, nämligen en pilgrimsrörelse. Kortare och längre pilgrimsvandringar erbjuds och de har blivit ett av den kristna kyrkans sätt att uttrycka sökarens hållning, hon som letar efter mening och mål med sin livsfärd. Den yttre, konkreta vandringenhjälper människan att förstå den inre vandring varje människa gör under sitt liv.

Pilgrimsvandringens nycklar

Pilgrimsvandringar har funnits under århundraden och i olika religioner. Hinduer vallfärdar till Ganges, muslimer till Mecka och kristna har under långa tider vallfärdat till Rom. Pilgrimsvandringarna har gått till platser där Gud tycks ha uppenbarat sig särskilt tydligt.
Pilgrimens sju specifika nycklar är: Långsamheten, friheten, enkelheten, bekymmerslösheten, tystnaden, delandet och andligheten, värdefulla redskap för att bättre förstå sin egen inre vandring.

Material

Är du intresserad av samtalsmaterialet ”På Väg” om att leva med en pilgrims förhållningssätt till livet?
Ta kontakt med Noomi Tönnäng.

Pilgrimscentrum i Vallentuna

Läs mer: Pilgrim Vallentuna

Pilgrimscentrum i Vadstena

Läs mer: Pilgrimscentrum Vadstena

Den Franciskanska Pilgrimsrörelsen

för fred, enkelhet och samhörighet med naturen.
Läs mer:  Franciskanska Pilgrimsrörelsen