Pilgrims Walk For Future

Observera

Denna text publicerades första gången den 27 maj, 2021. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Att pilgrimsvandra är en andlig tradition med djupa rötter. Att ge sig ut på en längre vandring kan vara ett sätt att markera växlingar och vändpunkter i livet. Därför finns det tillfällen då det blir extra värdefullt att vandra. En sådan tid är det nu.

Vandring till COP26

Med start i sommar anordnas en lång pilgrimsvandring från Vadstena, längs pilgrimsleder, till klimatmötet i Glasgow COP 26. Med sig bär vandrarna ett budskap till makthavarna som möts. Den långa vandringen kommer genomföras av ett begränsat antal vandrare (med hänsyn till pandemin) men istället uppmuntras vi att anordna vandringar med klimattema lokalt och registrera dem som en del av Pilgrims Walk For Future. På det sättet får vi vara många som är på väg för att skapa medvetenhet och vilja till förändring för att möta klimatkrisen.

Pilgrimscentrum i Vadstena är utgångspunkt för vandringen och håller samman initiativet. Pilgrims Walk For Future är en del av Svenska Kyrkans färdplan för klimatet men öppen för alla som vill delta. Du läser mer om detta på hemsidan: walkforfuture.se Där finns bland annat en verktygslåda med material och instruktioner om hur du kan registrera vandringen. Där finns också länkar till ett upprop att skriva under.

Brobygge vandrar

Brobygge deltar dels genom att Lena Bergström kommer vandra med Glasgow-gruppen en vecka i augusti och dels genom att anordna några fredagsvandringar i Stockholmsområdet. För inspiration kan du lyssna till ett avsnitt ur Brobyggepodden som heter Pilgrimsvandring – när stegen leder både ut och in. Vill du vara med och anordna en pilgrimsvandring där du bor? Här finns en mycket enkel modell att utgå från.

Enkel modell för vandring

  • Välj en sträcka som är lämplig för målgruppen. Kanske vill ni gå till en plats där ni kan överlämna ett budskap eller hålla en gudstjänst.
  • Det är enkelt om var och en tar med sig matsäck för turen. Gör en längre paus för fika/lunch eller avsluta med det.
  • Inled med något ord att börja vandringen med, kanske ett bibelord eller ett tema att reflektera kring.
  • Gå gärna helt eller delvis i tystnad, det ger en god möjlighet till egen reflektion.
  • Stanna upp vid 2-4 tillfällen för gemensam reflektion. Förslag vid pauserna är att stå i cirkel och göra en runda där var och en inbjuds att dela något ord eller tanke som kommit fram under vandringen, sedan kanske läsa eller berätta något kort för den fortsatta vandringen. Kanske sjunga något.
  • Avsluta vid målet med en runda där alla får möjlighet att dela. Kanske så enkelt som att sammanfatta vandringen med ett eller två ord. Tacka varandra!