Portico i Litauen

Portico (betyder öppen plats, veranda) i Baptistkyrkan i Klaipeda är sen flera år en spännande mötesplats

Där delar man liv med varandra, arbetar med drama och dans, målar, studerar samhällsfrågor och filosofi.
Hösten 2010 startades ”Veranda” för barn och deras föräldrar. Barn och föräldrar prövar musik, dans, bild och bibeldrama.
Henrikas och Gilija Zukauskas som startade arbetet i Klaipeda flyttade sommaren 2012 till Litauens huvudstad Vilnius, där de också startat både Portico och Veranda i Baptistkyrkan.

Läs gärna mer

Portico Idea presentation