Recovery – själavård för livet

Mening och mål, helhet och brustenhet, andlighet och tro, livsrytm och engagemang

”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, Mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.”
(Sinnesrobönen)

Tillfällena och sammanhangen kan vara alltför få där tid och utrymme ges för livets viktigaste frågor. Och ändå är längtan så stark.I fokusområde Recovery – själavård för livet strävar vi efter att förmedla teoretisk och praktisk kunskap om två traditioner: kristen själavård och tolvstegsrörelsen.

Vi söker också belysa och utforska hur dessa två erfarenhetsvärldar kan befrukta varandra och mötas i t.ex. sinnesrogudstjänster och olika former av själavårds – och recoveryarbete. Ordet recovery har flera olika betydelser, och används på många olika sätt. Av lexikonet framgår att det har att göra med att tillfriskna, att återföras till livet, att återfinna något.