Resurser

Dialog

Vanliga broar byggs för att vi vill mötas och för att vi vill komma vidare. De underlättar kommunikation. Under rubriken Dialogen samlar vi idéer och praktiker för goda möten, former för samtal i grupp, förslag på program att följa och kurser att gå. Dialogen som förhållningssätt handlar om att våga tro på samtalets möjligheter och att vi kan växa och lära, i mötet med varandra.

Det handlar inte bara om hur vi pratar utan också om hur vi ser på varandra. Att lära sig ett genomtänkt, dialogiskt förhållningssätt tar tid. En viktig del av dialogen är därför att ge varandra utrymme, ha tålamod med att det inte alltid kan bli bra och att försöka en gång till.

Gästfrihet/Hospitality är ett ord som också passar bra här. Det innebär att göra plats för varandra och välkomna varandra, med en förväntan på att vi har något att dela. I gästfriheten finns också en omsorg om hur vi möts, själva rummet och formerna. Välkommen med i lärandet!