Resurser

Hjärtats bön

Att bygga broar kräver förankring. Det är ett arbete som både går på djupet och sträcker sig utåt. Att knyta an till Gud kan öppna vägen till nya möten – den inre vägen är också en yttre väg, bön blir handling.

Under rubriken Hjärtats bön vill vi lyfta fram bönen som en viktig plats i våra liv. Detta enkla och hisnande stora, att få tro att det i varje människa finns en mötesplats där samtal pågår med Livets Gud. I så många former, på så många språk. Bön är ett samtal eller en mötesplats i djupet av oss själva, den punkt där vi knyter an till Gud. Med ord eller utan ord.

Hjärtats bön är ett uttryck som knyter an till meditativa och kontemplativa böneformer i den kristna traditionen – men det relaterar samtidigt till bön som det nära, enkla samtalet med Gud där vi, utifrån våra förutsättningar, sätter ord på tacksamhet, oro, frågor och önskningar. Från hjärtat. Hjärtats bön ska inte förstås som en särskilt känslosam bön, utan som uppriktig bön. En bön som gör hjärtat mjukt.

Kanske kan den som mediterat och sökt en inre väg i andra sammanhang känna igen Hjärtats bön som förankringen i sin mittpunkt, att vara i sitt centrum. Att söka enhet och helhet. I kristen bönetradition har Hjärtats bön ofta haft sin förankring i namnet och personen Jesus. Det är att få fästa sitt hjärta där försoning bor.