Mod att förändra

Som motvikt till splittrande krafter och ökad polarisering behövs människor som aktivt väljer att vara brobyggare. Som genom bön och arbete verkar för enhet, fred och helande i världen. En rörelse av samhörighet med allt levande.

Under rubriken Mod att förändra lyfter vi fram möjligheten och ansvaret att förändra det vi kan och ta det ansvar som är vårt. Orden är hämtade från Sinnesrobönens andra del, om mod att förändra det jag kan. Den inre vägen är också en yttre väg. Att växa och mogna som människa får konsekvenser för mina val och handlingar, mitt sätt att vara i världen. Här kommer vi presentera idéer och praktiker för att ta aktiv del i arbetet för en bättre värld. Det handlar om opinionsarbete, om enklare livsstil och vägar till försoning i stora och små sammanhang.

De tolv steg som används av självhjälpsgrupper världen över (AA m.fl. liknande program) börjar visserligen resan till recovery (tillfrisknande) i ett erkännande av maktlöshet och behov av hjälp. Men stegen går sedan vidare med ett aktivt arbete för förändring. Så vill Brobygge lyfta fram att vår värld behöver vårt gemensamma arbete för livets skull, inte minst därför att vi står inför en situation där förutsättningarna för livet på jorden försämras på grund av klimatförändringar och miljöförstöring. Det handlar om rättvisa, och om att se den andre – att ge den jag möter en röst.

Det finns ett samband mellan den inre vägen (hjärtats bön) och den yttre vägen (modet att förändra). Dialogen är ett uttryck för det. Den kontemplativa blicken kan beskrivas som att se på världen med kärleksfull uppmärksamhet, en blick som väntar på den andres röst. Dialogen har drag av kontemplation. Och den som en gång börjat lyssna till den berättelse som är ”den andres” finner det allt mer angeläget att vara en människa som gör fred.