Sinnesrogudstjänsten

Sinnesrogudstjänsten är ett uttryck för mötet mellan tolvstegsandlighet och kyrka. Nu finns en enkel handbok att ladda ner som pdf, till stöd för dem som vill inbjuda till den här formen av gudstjänst.

Sedan 1992 har sinnesrogudstjänster firats i kyrkor runt om i vårt land. I dessa gudstjänster har ett unikt rum skapats där människors brustenhet och kamp ärligt fått möta en kärleksfull Gud och stava på ord som förlåtelse och befrielse. Sinnesrogudstjänsten har sin egen karaktär och kvalitet. Den kännetecknas framförallt av möten mellan människor som har sin hemvist antingen i tolvstegsrörelsen eller kyrkan – eller i båda sammanhangen. Den är en möjlighet för var och en som förlorat hoppet, den inre vilan och friden att hitta sinnesro liksom att finna upprättelse, fördjupad tro och mod att gå vidare.

Dessa gudstjänster har utvecklats på lite olika sätt och kan variera från plats till plats. Nu finns en enkel handbok att hämta hem här. Det är ett sätt att försöka samla erfarenhet och kunskap kring sinnesrogudstjänsten för att ge den vidare.

Handboken vänder sig till dem som förbereder och genomför sinnesrogudstjänster i lokala församlingar och inte minst till dem som överväger att börja inbjuda till den här formen av gudstjänster. Första delen beskriver bakgrund och kännetecken för gudstjänsten och den andra delen ger praktisk handledning.

Den församling som har planer på att starta sinnesrogudstjänster, kan gärna kontakta Equmeniakyrkan (Brobygge) eller Stockholms stifts kansli, Svenska Kyrkan, som tillsammans ansvarar för ett nätverk för församlingar som firar sinnesrogudstjänster.