Rundan – ett sätt att samtala

Med en ”runda” menar vi ofta att vi låter var och en i en grupp få säga något om det vi samtalar om. Ordet går runt, och alla får möjlighet att tala.

Rundan – så kallar vi det ofta när vi låter ordet gå laget runt i en grupp. Men det går att säga så mycket mer och utveckla sättet att samtala i rundor. Rundan kan användas som en del av ett samtal eller för hela samtalet. Här presenteras några idéer att utgå från.

  • Cirkeln. Det har betydelse hur vi sitter i förhållande till varandra. Cirkeln är en form som signalerar att vi alla har en likvärdig plats i samtalet. Sträva efter en jämn, rund form på cirkeln. Lämna utrymme för integritet genom att det finns ett rimligt avstånd mellan personerna i cirkeln. Ofta är det en fördel för samtalet att det inte finns något bord i mitten som skymmer deltagarna från varandra.
  • Samtalsregler underlättar samtalet och skapar trygghet. Exempel kan vara: Att det personliga som sägs stannar i gruppen, Att tala i jag-form, Att ha rätt att vara tyst, Att inte avbryta eller kommentera varandra, Att få ändra sig och tänka på prov, Att inte ge goda råd.
  • Ledarskap i en runda handlar mer om att underlätta samtalet än att styra det. Var observant på att talutrymmet delas, att ingen känner sig tvingad, att deltagarna visar respekt för varandra och följer överenskomna samtalsregler. Samtalet i rundan kan följa en given form, med ett upplägg och frågor som alltid är de samma, det gör att det blir lättare för vem som helst i gruppen att leda. Ge en bestämd tid och ram för varje inlägg.
  • Det är alltid tillåtet att vara tyst. Efter en runda kan ledaren ev. ge utrymme för den som valt att inte säga något genom att ge denne frågan på nytt. Inte pressa, bara ge utrymme.
  • Låt rundan utgå från en fråga, formulerad så att det blir naturligt att svara i jagform och så att det inte bli ett ja- eller nejsvar. Exempel: Vad har du för tankar om …?  Sätt en maxtid för varje deltagares inlägg.
  • Fokusföremål innebär att skicka ett föremål runt i cirkeln, så att den som håller i föremålet är den som har ordet. Det hjälper gruppen att hålla fokus, gör tydligt vem som talar och att alla får sin möjlighet. Det kan hjälpa den som känner sig osäker att ha något att hålla i.
  • Inled med en enkel fråga som är lätt att besvara, kanske till och med lite rolig. Säga sitt namn, en favoritfärg eller annat. Låt deltagarna bekanta sig med formen för samtalet.
  • Avslutningsrundan – ett ord eller en tanke deltagaren vill ta med sig efter samtalet.