Samverkan

Samverkan

Brobygge bedriver sin verksamhet i samverkan och dialog med andra aktörer – här nedan presenteras några av dem.


 • EQUMENIAKYRKAN
  Brobygge är en del av Equmeniakyrkans utåtriktade arbete
  Läs mer om kyrkan här
 • BROMMA FOLKHÖGSKOLA
  Brobygge samverkar med folkhögskolan kring kursverksamhet
  Läs mer om folkhögskolan här
 • NÄTVERKET FÖR SINNESROGUDSTJÄNSTER
  Arbetet med Sinnesrogudstjänster bedrivs i samverkan med ett nätverk av församlingar, som Brobygge och Stockholms stift samordnar.
 • RASTPLATS SÖDER
  En urban kristen kommunitet i Stockholm
  Läs mer här
 • KONTEMPEL
  Kontempel är en andlig rörelse som följer Svenska kyrkans ordning och som vill inspirera till existentiella mötesplatser för vår tid. Läs mer här
 • DJUPARE LIV
  Harry Månsus fortsätter att bidra till dialog i vår tid genom att publicera material på två hemsidor, Djupare liv och Mansus.se