Sinnesrogudstjänster

Sinnesronätverket

Brobygge och Stockholms stift har ett gemensamt nätverk för församlingar och enskilda som är engagerade i Sinnesrogudstjänster. Nätverkssamlingar hålls en gång per termin. Den som vill ha inbjudan till träffarna kan ta kontakt med styrgruppen. Styrgruppen består av två personer från Equmeniakyrkan/Brobygge och två personer från Stockholms stift. Nuvarande medlemmar är Lilian Edman och Lena Bergström, Equmeniakyrkan/Brobygge samt Sara Garpe och Anna Johansson Blomberg från Stockholms stift, Svenska Kyrkan.

Nästa samling kan du läsa om här 

Länk till Stockholms stifts sida om Sinnesrogudstjänsten

Sinnesrobönen

Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden. 

Sinnesrogudstjänst

Ger utrymme för Gud, sådan ”var och en av oss uppfattar Gud”Ger utrymme för den mänskliga erfarenheten just som den ärGer tillfälle för alla närvarande att på nytt överlåta sitt liv åt Gud

* Andligt hem * Befrielse * Berättelse * Bro * Bön * Dela * Frid * Förlåtelse

* Glädje * Helig * Ljuständning * Mänskligt * Mötesplats * Närhet * Närvaro

*På riktigt * Sinnesro * Sårbarhet * Vila * Äkta liv * Äkta värme

* Ärlighet