Själavård för livet

För den som söker tillfällen där tid och utrymme ges för livets viktigaste frågor finns idag flera goda alternativ. Två tolvstegsprogram som kan ge stöd till bearbetning och tillfälle att dela med andra är Celebrate Recovery och Livsstegen.

Om du är intresserad av att arbeta med samtalsgrupper och vill ha stöd kring detta, hör gärna av dig!