Stillhetens rum

Tystnad och stillhet är bristvaror i vårt samhälle, trots att de är nödvändiga för andlig fördjupning. I tystnaden och stillheten kan vårt inre öppnas upp, enkelhet och närvaro odlas.

I Stillhetens rum berör vi sådant som har med den inre samlingen att göra, det som vetter åt andlig fördjupning. Det som har att göra med var våra kraftkällor finns, och hur vi finner dem. I Stillhetens rum är en återkommande grundtanke att få ta sin längtan på allvar och ställa frågorna om sin djupaste identitet.

Stillhetens rum är en angelägen pausplats. Retreater och pilgrimsvandringar är goda exempel på ”rum” för stillhet och finns med i flera av de mötesplatser som Brobygge erbjuder.