Stöd till Brobygge

Många bäckar små

Vill du bli understödjare till arbetet i Brobygge – dialog med livet?

Sätt gärna in din gåva på

Plusgiro

90 03 28-6

Bankgiro

900-3286

Ange tydligt att gåvan gäller Brobygge – dialog med livet.