Tankar om sinnesrogudstjänsten

I Kyrkan vid Brommaplan, som inbjudit till Sinnesrogudstjänster under många år, använder man följande tankar när man planerar gudstjänsten:

 1. Möte mellan evangelium och 12-stegsandlighet
 2. Möte mellan kyrka och 12-stegsrörelse
 3. Möte mellan verkliga människor
 4. Möte mellan Sinnesrobönen och bönen Vår Fader

Så här kan en gudstjänstordning se ut:

 • Sång: ”Gud ge mig sinnesro…”
 • Inledning: Välkommen och presentation
 • Ljuständning för lidande
 • Psaltarord och bön
 • Sång, gemensam eller solosång
 • Lifestory – delning
 • Sång
 • Predikan
 • Nattvardssång: ”När vi delar det bröd”
 • Nattvard med möjligheter att besöka olika bönestationer
 • Gemensam bön
 • Sång ”Jag är hos dig min Gud”
 • Sinnesrobönen i ring

Förslag på sånger till Sinnesrogudstjänster: