Publicerat 

Tankar om sinnesrogudstjänsten

I Kyrkan vid Brommaplan, som inbjudit till Sinnesrogudstjänster under ett flertal år, använder man följande tankar när man planerar gudstjänsten:

 1. Möte mellan evangelium och 12-stegsandlighet
 2. Möte mellan kyrka och 12-stegsrörelse
 3. Möte mellan verkliga människor
 4. Möte mellan Sinnesrobönen och Vår Fader – bönen

Så här kan en gudstjänstordning se ut:

 • Sång: ”Gud ge mig sinnesro…”
 • Inledning: Välkommen, presentation, ljuständning för lidande, psaltarord och bön.
 • Sång, gemensam eller solosång
 • Lifestory – delning
 • Sång
 • Predikan
 • Nattvardssång ”När vi delar det bröd” Nattvard med möjligheter att besöka olika bönestationer
 • Gemensam bön
 • Sång ”Jag är hos dig min Gud”
 • Sinnesrobönen i ring
Förslag på sånger till Sinnesrogudstjänster:
Klicka för Sånglista