Publicerat 

Teologi för livet

vattenfall460

Under de sista årtiondena har intresset för existentiella och andliga frågor ökat markant i vårt samhälle

I långt fler rum än kyrkans pågår funderingarna och samtalen om tro och mening. I Brommadialogen vill vi ge rum för olika erfarenheter och uttryckssätt då vi talar om andlighet, tro och tvivel, därför inbjuder vi också till dialog med företrädare för alternativ andlighet.

Inom detta fokusområde söker vi efter verktyg och uttryckssätt för en livsfrämjande teologi. En teologi som står i kontakt med tillvarons realiteter av såväl brustenhet och smärta, som helhet och välbefinnande. Som har med vanliga människors livssituation och jordens framtid att göra. Som verkar befriande och upprättande.

Brobygges eget rotsystem finns i den kristna trons mylla. Tron på en Gud som inte överger mänskligheten och sin skapelse är av avgörande betydelse. Likaså att andlighet och samhällsengagemang hör ihop.