Publicerat 

Utbildning

DSC_6851stenar460

Brobygge utbildning vill

  • vara en andlig växtplats
  • fungera som en mötesplats för dialog och kommunikation
  • ge rum för fördjupning i existentiella och andliga frågor
  • föra deltagarna i kontakt med olika andliga miljöer
  • ge deltagarna inspiration och redskap till att skapa mötesplatser i sin hemmiljö

”Allt verkligt liv är möte”
Martin Buber

”Det jag känner så starkt efter kursdagarna är att jag lever. Inte glad och lycklig varje dag, men jag hanterar känslor och situationer på ett helt annat sätt än tidigare.”
Kursdeltagare

”Trodde att jag sökt färdigt, men inser att jag behöver fortsätta söka.”
Kursdeltagare

Hälsningar från församlingsanställda som gått kursen Brobygge på Bromma Folkhögskola
Läs mer »

Brobygge utbildning ht 2015, pdf

Hösten 2015

Vägar till en rimligare värld – om andlighet, solidaritet och samhällsengagemang
Läs mer »

Våren 2016

Teologi för livet – om kristen tro i dialog med annan andlighet

Brobygge miniformat

Equmeniakyrkan vill vara med och inspirera och utbilda församlingar och grupper som vill verka i dialogens anda.

Brobygge – dialog med livet vill därför erbjuda lokala församlingar och genom våra regioner Brobygge miniformat där vi på ”hemmaplan” tillsammans får möjlighet att söka djupare, pröva nya uttryckssätt samt mogna i vår tro.

Läs mer om Brobygge light (pdf) »