Vandring

Att vandra är enkelt sätt att mötas och ge utrymme för reflektion, eftertanke och bön. Att pilgrimsvandra är en andlig tradition med djupa rötter. Det har också blivit allt vanligare, och pilgrimsvandringar erbjuds på flera håll runt om i landet. Pilgrimscentrum i Vadstena är ett exempel.

Observera

Denna text publicerades första gången den 17 augusti, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

All vandring behöver inte vara pilgrimsvandring. Det går utmärkt att bara bjuda in till vandring, rätt och slätt. Kanske med ett tema och tid för eftertanke. Här är en mycket enkel modell att utgå från om du vill bjuda in till en vandring.

  • Välj en sträcka som är lämplig för målgruppen. Det är enkelt om var och en tar med sig matsäck för turen. Gör en längre paus för fika/lunch eller avsluta med det.
  • Inled med något ord att börja vandringen med, kanske ett bibelord eller ett tema att reflektera kring.
  • Gå i tystnad, det ger en god möjlighet till egen reflektion och ger alla utrymme.
  • Stanna upp vid 2-4 tillfällen för gemensam reflektion. Förslag vid pauserna är att stå i cirkel och göra en runda där var och en inbjuds att dela något ord eller tanke som kommit fram under vandringen, sedan kanske läsa eller berätta något kort för den fortsatta vandringen. Kanske sjunga något.
  • Avsluta vid målet med en runda där alla får möjlighet att dela. Kanske så enkelt som att sammanfatta vandringen med ett eller två ord. Tacka varandra!