Vetekornsdagar

Hur klarar vi utmaningen att både leva med i den brådska som tiden kräver, att vi här och nu agerar på de kriser som vi står i – och att ändå våga växlingen, hitta in i vilan.

Observera

Denna text publicerades första gången den 22 oktober, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

How do we sleep
while our beds are burning…

(Midnight Oil)

Hur klarar vi utmaningen att både leva med i den brådska som tiden kräver, att vi här och nu agerar på de kriser som vi står i – och att ändå våga växlingen, hitta in i vilan. Kanske har också vilan ett drag av samhällskritik?

Här nedan finns en länk till ett föredrag som Lena Bergström höll på Vetekornsdagar i Immanuelskyrkan i Stockholm i oktober, under rubriken: Allt vilar inte på mig – men jag vilar i allt.

Under ett par dagar bjöds på möjligheten att samlas till reflektion om vår tid och vår tro, att låta ord, bilder, toner beröra och gå under ytan, med den samlande rubriken Vetekornsdagar. Du hittar alla videor från dagarna på Equmeniakyrkans Youtube-kanal.