Att ha min grund i ett JA

Blogginlägg av Lena Bergström

För två år sedan var jag för första gången med vid en klimatstrejk vid Mynttorget i Stockholm. Det var första mötet med Fridays for future och rörelsen som vuxit fram. Mitt engagemang för miljö och klimat tog fart på allvar och många fredagar senare är jag nu tacksam över både kunskap och vänskap som jag fått del av genom att delta. Vänskapen med människor jag mött de här åren är guld värd.

Engagemanget innebär också frustration. Det är tröga system som står i vägen för förändring, det är superkomplexa sammanhang att förhålla sig till. Och det hörs en del vackra ord men blir väldigt lite handling. Det finns en nästan ändlös rad företeelser och system att säga nej till.

Grunden för mitt engagemang

För mig blir det allt viktigare att få syn på att jag inte kan grunda mitt engagemang i att vara i att vara mot något. Det kan räcka en bit, att drivas av energin i att vara emot, att säga stopp. Men det är tröttande! Det är som om man byggde ett hus med bara väggar men inget golv, inget att stå på eller vila i. Så jag behöver vara tydligare med mitt Ja. Ha min grund i det som motiverar mig positivt, det jag tror på och längtar till. För att orka stå kvar med protesten vill jag stå stadigt i det som jag bejakar. Det kan nog gälla för fler! Så vad säger du ja till? Vilka sammanhang i våra liv går vi till för att säga: Ja, tack! Det kan vara tid med familj och vänner eller annat som vi kan gå in i med glädje.

Bejakar samhörighet

Jag tror på samhörighet och bejakar det samband som själva livet är ett uttryck för. Jag bejakar Guds närvaro i världen och bejakar att det finns ett pågående samtal i Skapelsen som väntar på att människan ska lyssna igen. Jag bejakar Guds närvaro som den möter mig i Jesus Kristus – det finns ett Ja i honom som också skrivs över ditt och mitt liv, en kärlek som rör vid vårt innersta och sätter oss i rörelse. Jag hämtar mitt Ja i den kärleken. Tack!

Lena Bergström