Bli aktiv(ist)!

Vad menas med att vara aktivist? Ett enkelt sätt att beskriva det är att säga att det handlar om att något blir så viktigt för en, att det blir angeläget att göra något. Eller kanske omöjligt att låta bli. En aktivist vill påverka och förändra, bedriva opinionsarbete.

Det kan vara att delta i protestaktioner eller gå med i en organisation eller rörelse som vill förändra. Vårt samhälle behöver rörelser, det är en del av demokratin. Om aktivist känns som ett stort steg, kanske kan du tänka att du helt enkelt ska bli aktiv? Tillsammans med andra!

I Brobygges sammanhang handlar aktivism om ett engagemang för något större än det egna. Att se att vi människor hör samman, med varandra och med allt levande. Den inre vägen till större samhörighet blir en yttre väg av engagemang för andra. Vad engagerar dig?

Här är några förslag på rörelser och sammanhang:

Diakonia – en biståndsorganisation som erbjuder möjligheten att bli aktivist: https://www.diakonia.se/Engagera/Bli-Diakoniaaktivist/

Kristna Fredsrörelsen – en ekumenisk ickevåldsrörelse grundad 1919 av kristna radikalpacifister. Deras vision är: ”Fred och rättvisa, ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva” Läs mer… https://krf.se/var-forandringen/
Miljö- och klimatorganisationer: I den rådande krisen för miljö och klimat har de organisationer som arbetar med frågorna blivit allt mer aktiva i aktioner av olika slag. Samarbete mellan olika organisationer pågår både lokalt och nationellt/internationellt. Fridays for future, Fältbiologerna, God Jord, Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen, Klimataktion, Greenpeace, Extinction Rebellion är några exempel.