Brobygge i förändring

Brobygge utvecklas och det innebär förändring. Under tiden det nya byggs upp kan det vara lite stökigt här på hemsidan, med en blandning av gammalt och nytt. Ha tålamod med oss och följ gärna med i förändringen. Ett konkret tecken på det nya är den logotype som du ser här ovan. Den har formgetts av Greta Gabriel, kommunikatör och grafisk formgivare i Equmeniakyrkan.

Hemsidan ska bli en plats för inspiration till brobyggande – i dialog, bön och handling. Här ska finnas något för den som tittar in för första gången men också för den som följer arbetet över tid. Det blir en blogg och  idéer och resurser samlade kring tre huvudteman: Dialogen, Hjärtats bön och Mod att förändra. Dialogen handlar om samtalets möjligheter, om gruppen och former för goda mötesplatser. Hjärtats bön ska ge inspiration och praktik kring andlig fördjupning och förankring. Mod att förändra samlar resurser kring samhällsengagemang och aktivitet för livets skull. Klimat och miljö kommer vara ett viktigt fokusområde framöver.

Ett av de nya inslagen i Brobygge blir en podcast att lyssna till. Den kommer att börja sändas i höst och det blir Lena Bergström och Per Westblom som samtalar utifrån Brobygges teman.

Den ettåriga folkhögskolekursen Brobygge kommer inte att fortsätta. Istället bjuder nätverket in till inspirationsdagar, vandringar m.m. och samverkar med andra aktörer kring olika arrangemang. Om du vill finnas med aktivt i nätverket och brobyggandet kan du gärna höra av dig till Lena Bergström. Enklast via mail: lena.bergstrom@equmeniakyrkan.se