Inför ett samtal – förhållningssätt

Förslag till inledande text att läsas inför samtal i grupp:

Nu är vi här och för en stund låter vi samtalet och mötet mellan oss vara i fokus. Vi kommer inte lösa problem eller bli överens. Det är inte därför vi samtalar.

Vi får möjlighet att lyssna in och lära av varandras tankar och erfarenheter. Vi kan pröva oss fram i samtalet och det är okej att ändra sig. Någon har lätt att uttrycka sig, någon annan har svårare. Vi menar olika saker med orden ibland.

Det personliga vi säger här stannar i gruppen, vi försöker visa respekt för varandras situation och uppfattning.

Det är inte bråttom, allt måste inte bli sagt. Vi vill att alla får komma till tals och delar på tiden. Vi försöker vara öppna för möjligheten att förändras.