Midsommardialogen inställd

På grund av rådande läge med spridning av coronavirus kommer vi inte att genomföra årets Midsommardialog. Det är mycket som inte är som vanligt för oss. Det planerade temat ”Jordens gränser och våra” är ännu mer aktuellt nu, och det är just med hänsyn till våra gränser som vi får anpassa oss till situationen. Vi har en förhoppning om att kunna göra en enklare samling på midsommarafton, i Stockholmsområdet. Det blir i så fall utomhus och med egen matsäck, sommarsånger och ett föredrag. Vi får återkomma!