Nätverket för Sinnesrogudstjänster

Det finns ett nätverk för Sinnesrogudstjänster som är ett samarbete mellan församlingar inom Equmeniakyrkan och Svenska Kyrkan som anordnar sinnesrogudstjänster. Nätverket har regelbundna nätverkssamlingar, höst och vår. En styrgrupp samordnar och planerar dessa samlingar och den består av fyra personer, två från respektive samfund.

Nästa nätverkssamling 2 oktober

https://brobygge.se/resurser/sinnesrogudstjansten/Nästa samling för nätverket äger rum den 2 oktober. Det blir en kombination av möte på plats (20 personer) och digitalt deltagande via Zoom. Vi vet att det senaste halvåret har haft stor påverkan på sinnesrogudstjänsterna på flera platser. Det behöver vi samtala om och dela erfarenheter ifrån. Därför fokuserar nu på att samtala om Sinnesrogudstjänst under coronapandemins första tid – lärdomar och utmaningar. Därefter kommer Lena Bergström att presentera den nya e-boken Handbok för sinnesrogudstjänsten. Länk finns på https://brobygge.se/resurser/sinnesrogudstjansten/

Upplägg för dagen:

8.45 Incheckning på Zoom (länk kommer till anmälda ca 1 vecka innan mötet)
9.00 Mötet börjar
12.00 -13.00 Lunch
14.30 Avslut

Anmälan

Sista anmälningsdag är fredag 18/9.
Du anmäler dig via mejl till Sara Garpe sara.garpe@svenskakyrkan.se och skriver om du vill delta via Zoom eller lokalt på plats i Sundbybergs kyrka.