Nyhetsbrev – Sommar 2021

Tack för ditt intresse för Brobygge och för att finnas med och bygga broar i vår tid! Det kan vara i små eller stora sammanhang – över bäckar eller vida vatten – broarna gör det möjligt att mötas och skapar nya vägar för kommunikation. Bildligt och bokstavligt.

Vandra i sommar

Var ska du vandra i sommar? Jag hade förmånen att få delta i en vandring en söndag i juni i Örebro i samband med ”Pilgrim i Stan”. Fem dagar anordnades vandringar med olika teman. Det blir påfallande ofta så goda samtal när vi möts ute och på gående fot. Kanske är tankarna friare då? Jag påminner igen om vandringen från Vadstena till COP 26 i Glasgow och om möjligheten att ansluta till den på olika sätt, läs mer på hemsidan: walkforfuture.se/

Fredagarna under september och oktober kommer jag leda kortare pilgrimsvandringar i Stockholmsområdet med slutmål Riksdagshuset. Håll utkik efter information på Brobygges fb-sida.

Brobyggepodden

De två senaste avsnitten av Brobyggepodden är ett samtal med religionshistorikern David Thurfjell och en del i en serie samtal om skogen som existentiell miljö. Vad är det vi upplever, vad kommer vi i kontakt med när vi rör oss i det vi kallar naturen? Vi vill stimulera till viktiga och lyssnande samtal om det som rör sig inom oss, både i det personliga och i det gemensamma. Välkommen att höra av dig om du har förslag på nya samtalsämnen! Tipsa gärna fler om att podden finns och om möjligheten att göra samtalsgrupper kring avsnitten.

Höstkonferens med Grön kyrka

Den 22-24 oktober anordnas en gemensam konferens för Brobygge och Grön Kyrka (”ett nätverk för kyrkor och församlingar som vill ta några steg till för en hållbar värld”, se gronkyrka.se ). Temat för konferensen är Hela jorden är full av Guds härlighet. Vi hoppas få mötas på plats i Equmeniakyrkan i Linköping! En blandning av forskningsrön, inspiration, gudstjänst och praktiska moment. Medverkan av Niclas Hällström, Lena Bergström, Anneli Sandberg, Henric Götefelt m fl

Lästips

Sommarkvällar kan vara som gjorda för samtal som djupnar. Här är förslag på ett par böcker att läsa själv eller samlas kring:

Sången om livet – om pilgrimsfolket och jordens framtid, Harry Månsus, Votum förlag.
Karin Olofsdotter har gjort en samtalsguide för grupper som vill läsa boken tillsammans och den kan hämtas på studieförbundet Bildas hemsida.

Mysteriefågeln har landat och knäpper igång den nya dagen – en väg till omställning och hopp i klimatkrisens tid, Göran Strömner, BoD. En bok som tar oss in i allvaret, men också öppnar oss för väg och vilja till ett annat liv. 

Goda praktiker

  • Att grunda oss i det som är vårt livs Ja – det vi står på, bejakar och är på väg till. I en tid där mycket ställs mot varandra, där opposition kan vara nödvändig, behöver vi hämta kraften i det vi bejakar. Ja!
  • Att ge tid och engagemang i något socialt sammanhang. Det behöver få finnas ett utflöde i livet där våra gåvor och resurser kommer andra till del. Där vi får möta människor med andra förutsättningar och öva oss i att ge av vår uppmärksamhet. Det kan vara stort eller smått!

Hör gärna av dig!

Må din väg gå dig till mötes!
Lena Bergström, verksamhetsledare för Brobygge

 lena.bergstrom@equmeniakyrkan.se