Sinnesrogudstjänsten och anhöriga.

Den 8 oktober 2021 möts Nätverket för Sinnesrogudstjänster i Kyrkan vid Brommaplan. Så här presenterar stiftsadjunkt Sara Garpe temat och gästerna för dagen: Vi har glädjen att kunna meddela att nätverksträffen 8 oktober om ”Sinnesrogudstjänsten och anhöriga” kommer att ha följande gäster:

Lena Ljungström, diakon som under många år arbetat i Farsta församling med stödgruppsverksamheten Humlan för barn och ungdomar som har levt eller lever i en familj där någon är beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel och/eller har en psykisk sjukdom.

Jeanette Haglund Svensson, socionom och leg psykoterapeut på Ersta Vändpunkten och Oskar Palmbäck ansvarig för lägerverksamheten vid Ersta vändpunkten.

Gästerna kommer att berätta om sina respektive verksamheter och bredda och fördjupa vår kompetens när det gäller medberoendeproblematik. Deras bidrag hjälper oss när vi sedan funderar över hur sinnesrogudstjänsten kan utvecklas för att inkludera anhöriga i olika åldrar.

Nätverkssamlingen inleds med fika 9.30 och avslutas med Sinnesrogudstjänst kl.15.00.

Anmälan

Anmälan sker via Utbildningsportalen:  använd följande länk: https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1542702 Scrolla ner till Nätverket för sinnesrogudstjänster och klicka på anmälningslänken (obs! olika länkar för er som har mejladress svenskakyrkan.se och er som har annan mejladress) Sista anmälningsdag är 1 oktober.